Історія нашого факультету починається ще з далекого 1947 року, коли Харківський гірничо-індустріальний інститут реорганізується в Харківський гірничий інститут (ХГІ: 1947-1962 г.) і на його базі формуються 4 факультети:univer_Lenina

 • факультет Гірської Автоматики, включав 8 кафедр і 2 спеціальності;
 • шахтобудівний факультет, включав 6 кафедр;
 • гірничо-електромеханічний факультет, включав 11 кафедр;
 • факультет промислового транспорту, включав 4 кафедри.

Перший 1947/1948 навчальний рік інститут почав з 800 студентами на всіх курсах. Набір відбувався в складних умовах – у Харкові з 27 середніх шкіл 20 шкіл були жіночими.

В 1952/53 навчальному році на 4-х курсах ХГІ навчалося вже 2484 студента.

В 1958 році на факультеті Гірської Автоматики
з”явилася нова спеціальність – Гірська автоматика й телемеханіка. Деканом факультету до 1964 року був професор, д.т.н. Тиховидов Б.Д.

У цей період значно змінюється структура інституту, зменшується кількість факультетів до 3-х, однак, значно збільшується кількість спеціальностей, що випускаються. Наш факультет також піддається значним змінам – з факультету Гірської Автоматики він перетвориться у факультет Автоматики й приладобудування. Профілюючою кафедрою факультету була кафедра автоматики й телемеханіки, керована професором, д.т.н. Іванченко Е.Я. Деканом факультету з 1964 р. стає доцент Михайлов В.А.

В 1966 році знову відбувається реорганізація інституту. Наказом Мінвузу СРСР від 10.06.1966 р. він стає Харківським інститутом радіоелектроніки (ХИРЕ), на базі якого діяли наступні факультети:

 • факультет Автоматики й Приладобудування, включав 8 кафедр;
 • радіотехнічний факультет, включав 8 кафедр;
 • факультет обчислювальної техніки, включав 5 кафедр;
 • радіофізичний факультет, включав 6 кафедр;
 • факультет електроніки, включав 6 кафедр;
 • факультет гірського машинобудування, включав 3 кафедри.

В 1969 році наш факультет знову піддається реорганізації. З факультету Автоматики й Приладобудування він був перейменований у факультет Систем Керування. На посаді декана став працювати професор, д.т.н. Свиридов В.В. ( який очолювал наш ВУЗ до 1994 року ). В 1969 році профілююча кафедра факультету реорганізується в кафедру автоматизованих систем керування.

В 1993 році інститут здобуває статус державного й стає Харківським державним технічним університетом радіоелектроніки. З 1978 року деканом стає професор, к.т.н. Лук”янов Ю.П.

В 1995 році в складі ХТУРЕ були утворени два навчальних інститути:

 • інститут КІТ (комп`ютерних інформаційних технологій);
 • інститут РЕ (радіоелектроніки).

Наш факультет Систем Керування був перетворений у факультет Комп”ютерних наук у складі інституту КІТ, до якого входило три факультети:

 • факультет КН (Комп`ютерних наук);
 • факультет КІУ (Комп`ютерної інженерії й керування);
 • факультет ПММ (Прикладної математики й менеджменту).

Деканом факультету КН в 1995 році стає професор, к.н.т. Захарченко В.Ф.

В 2000 році – професор, д.т.н. Петров Э.Г.

В 2001 році Харківський Державний Технічний Університет Радіоелектроніки отримав статус національного і став Харківським Національним Технічним Університетом Радіоелектроніки

В 2003 році – професор, д.т.н. Машталір В.П.

Andriy Yerokhin

 

З 2015 року на посаді декана факультету КН працює професор, д.т.н. Андрій Леонідович Єрохін.