Навчальний план напрям КН
Перший курс
Осінь Весна
1. Історія української культури 2 ECTS 1. Історія України 3 ECTS
2. Іноземна мова 2 ECTS 2. Іноземна мова 2 ECTS
3. Алгоритмізація та програмування 5 ECTS 3. Теорія алгоритмів 3,5 ECTS
4. Вища математика 8 ECTS 4. Вища математика 7 ECTS
5. Фізика 3 ECTS 5. Фізика 3 ECTS
6. Дискретна математика 6 ECTS 6. Об’єктно-орієнтоване програмування 5,5 ECTS
7. Забезпечення якості освіти і Болонський процес 1 ECTS 7. Комп’ютерна графіка 2,5 ECTS
8. Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 ECTS 8. Електротехніка та електроніка 3 ECTS
Другий курс
Осінь Весна
1. Іноземна мова 1 ECTS 1. Іноземна мова для професійної комунікації 2 ECTS
2. Дисципліна вільного вибору студента соціально-економічного циклу 2 ECTS 2. Філософія 3 ECTS
3. Чисельні методи 3,5 ECTS 3. Web-технології та web-дизайн 5 ECTS
4. Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси і математична статистика 4,5 ECTS 4. Методи та системи штучного інтелекту 4 ECTS
5. Операційні системи 4 ECTS 5. Крос-платформне програмування 4 ECTS
6. Організація баз даних та знань 5 ECTS 6. Моделювання систем 4 ECTS
7. Технологія створення програмних систем 4 ECTS 7. Технології комп’ютерного проектування 4 ECTS
8. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів 4,5 ECTS 8. Технології захисту інформації 4 ECTS
9. Безпека життєдіяльності 1,5 ECTS    
Третій курс
Осінь Весна
1. Математичні методи дослідження операцій 4 ECTS 1. Теорія прийняття рішень 4 ECTS
2. Інтелектуальний аналіз даних 3,5 ECTS 2. Проектування інформаційних систем 4 ECTS
3. Системний аналіз 4 ECTS 3. Управління ІТ проектами 4 ECTS
4. Дисципліна вільного вибору студента соціально-економічного циклу 2 ECTS 4. Політологія 2 ECTS
5. Міжнародний маркетинг (каф. ШІ) 2 ECTS 5. Комп’ютерні мережі 5 ECTS
6. Візуальні мови та середовища розробки додатків (каф. ІУС) 3 ECTS 6. INTERNET-технології та мова програмування JAVA (каф. ІУС) 3 ECTS
7. Теорія організації (каф. ІУС) 2 ECTS 7. Системи управління розподіленими базами даних (каф. ІУС) 4 ECTS
8. Теорія інформаційних систем (каф. ІУС) 6 ECTS 8. Технології тестування ІС (каф.ІУС) 3 ECTS
9. Корпоративні системи автоматизації документообігу (каф. ІУС) 2 ECTS 9. Інформаційні системи в управлінні персоналом (каф.ІУС) 5 ECTS
10. Технології моделювання та управління бізнес-процесами (каф.ІУС) 5 ECTS 10. Технології логістичного управління (каф.ІУС) 2 ECTS
11. Дилінгові системи (каф.ІУС) 3 ECTS 11. Організація і функціонування обчислювальних систем (каф. СТ) 4,5 ECTS
12. Сервісна архітектура програмного забезпечення (каф. СТ) 3 ECTS 12. Сервісна архітектура програмного забезпечення (каф. СТ) 2,5 ECTS
13. Моделювання даних та маніпулювання даними (каф. СТ) 5 ECTS 13.Тестування та оцінка якості інформаційних систем та технологій (каф. СТ) 5 ECTS
14. Об`єктно-орієнтований аналіз в проектуванні систем (каф. СТ) 3 ECTS 14. Статистичний аналіз організаційних систем (каф. СТ) 5 ECTS
15.Спеціалізовані бази даних (каф. СТ) 5 ECTS 15. Штучні нейронні мережі: архітектура, навчання та застосування (каф. ШІ) 3 ECTS
16.Управління сталим розвитком соціально-економічних систем (каф. СТ) 5 ECTS 16. Machine Learning (Машинне навчання) (каф. ШІ) 3 ECTS
17. Machine Learning (Машинне навчання) (каф. ШІ) 3 ECTS 17. Інтелектуальні технології в Internet та Semantic Web (каф. ШІ) 4 ECTS
18. Програмування на Java (каф. ШІ) 3 ECTS 18. Системи інтелектуальної обробки природно-мовної інформації (каф. ШІ) 5 ECTS
19. Формальні системи і математичні основи представлення знань (каф. ШІ) 3 ECTS 19. Моделі м’яких обчислень обчислювального інтелекту (каф. ШІ) 5 ECTS
20. Сучасні технології СУБД (каф. ШІ) 5 ECTS    
21. Flash – програмування (каф. ШІ) 3 ECTS    
22. Мобільний Інтернет, мобільні системи, сервіси та технології (каф. ШІ) 2 ECTS    
Четвертий курс
Осінь Весна
1. Технології розподілених систем та паралельних обчислень 6 ECTS 1. Переддипломна практика 9 ECTS
2. Основи охорони праці 1,5 ECTS 2. Дипломне проектування 9ECTS
3. Економіка та бізнес 3 ECTS 3. Технології віддаленої взаємодії об’єктів .NET Remoting (каф.ШІ) 2 ECTS
4. Технології баз даних (каф.ІУС) 4 ECTS 4. Математичне забезпечення ІУС (каф.ІУС) 2 ECTS
5. Математичне забезпечення ІУС (каф.ІУС) 6 ECTS 5. Технічні засоби ІС (каф.ІУС) 4 ECTS
6. Апаратне та системне програмне забезпечення комп’ютерних систем (каф.ІУС) 4 ECTS 6. Впровадження ІУС (каф.ІУС) 3 ECTS
7. SCADA-системи (каф.ІУС) 3 ECTS 7. Вбудовані системи і системи реального часу (каф.ІУС) 3 ECTS
8. Автоматизація управління підприємством (каф.ІУС) 2 ECTS 8. Геоінформаційні системи (каф.ІУС) 2 ECTS
9. Телекомунікаційні технології в ІС(каф.ІУС) 2 ECTS 9. Технології стратегічного управління проектами(каф.ІУС) 3 ECTS
10. Мобільні інформаційні технології (каф.ІУС) 3 ECTS 10. Технології управління якістю (каф.ІУС) 3 ECTS
11. Гнучкі методології проектування інформаційних систем (каф. СТ) 5 ECTS 11. Internet-технології розподіленої обробки інформації (каф. СТ) 2,5 ECTS
12. Адміністрування та супроводження систем (каф. СТ) 4 ECTS 12. Інформаційні технологіїї реінжинірингу (каф. СТ) 4 ECTS
13. Інтелектуальні еволюційні методи системного проектування (каф. СТ) 4 ECTS 13. Інформаційні технології в розподілених корпоративних системах (каф. СТ) 5 ECTS
14. Internet-технології розподіленої обробки інформації (каф. СТ) 2 ECTS 14. Управління проектами створення великомасштабних систем (каф. СТ) 5 ECTS
15. Інформаційні технології проектування обчислювальних систем (каф. СТ) 5 ECTS 15. Програмування під платформу .NET (каф. ШІ) 3 ECTS
16. Управління поведінкою соціальних груп (каф. СТ) 2,5 ECTS 16. Системи розподіленого штучного інтелекту (каф. ШІ) 3 ECTS
17. Системи управління персоналом (каф.СТ) 2,5 ECTS 17. Корпоративні портали і Web 2.0 (WIKI) (каф. ШІ) 5 ECTS
18. Програмування під платформу .NET (каф.ШІ) 3 ECTS 18. Системи електронної комерції (каф.ШІ) 3 ECTS
19. Інтелектуальні технології в Internet та Semantic Web-Mining, пошук та видобування
інформації в Інтернет (каф.ШІ)
3 ECTS    
20. Інженерія знань (каф.ШІ) 3 ECTS    
21. Методи пошуку та оптимізації (каф.ШІ) 5 ECTS    
22. Інтелектуальні системи керування і діагностики (каф.ШІ) 5 ECTS