Навчальний план напрям Видавничо-поліграфічна справа (ВПС), бакалавр (2014 рік вступу)
Перший курс
Осінь Весна
1. Історія Української культури 2 ECTS 1. Історія України 3 ECTS
2. Українська мова 3 ECTS 2. Іноземна мова 2 ECTS
3. Іноземна мова 2 ECTS 3. Фізичне виховання 1,5 ECTS
4. Фізичне виховання 1,5 ECTS 4. Фізика 4 ECTS
5. Фізика 4 ECTS 5. Вища математика 4 ECTS
6. Вища математика 5 ECTS 6. Інженерна та комп’ютерна графіка 3 ECTS
7. Інженерна та комп’ютерна графіка 4 ECTS 7. Основи дискретної математики 3 ECTS
8. Введення в спеціальність 4 ECTS 8. Основи матеріалознавства 3 ECTS
9. Забезпечення якості освіти 1 ECTS 9. Інформатика 4 ECTS
10. Основи графічного дизайну 4 ECTS
Другий курс
Осінь Весна
1. Іноземна мова 1 ECTS 1. Філософія 3 ECTS
2. Фізичне виховання 1,5 ECTS 2. Фізичне виховання 1,5 ECTS
3. Вища математика 4 ECTS 3. Інформатика 3,5 ECTS
4. Інформатика 3,5 ECTS 4. Технічна механіка 5 ECTS
5. Електротехніка і промислова електроніка 4 ECTS 5. Основи технології поліграфічного виробництва 4,5 ECTS
6. Основи технології поліграфічного виробництва 4,5 ECTS 6. Іноземна мова 2 ECTS
7. Операційні системи 3 ECTS 7. Основи теорії кольору та кольоровідтворення 4 ECTS
8. Безпека життєдіяльності 1,5 ECTS 8. Організація баз даних та знань 4 ECTS
9. Комп’ютерні графічні системи 4 ECTS 9. Теоретичні основи растрування 4 ECTS
10. Художні основи проектування видань 5,5 ECTS
11. *Етика і естетика 2 ECTS
Третій курс
Осінь Весна
1. Фізичне виховання 1,5 ECTS 1. Політологія 2 ECTS
2. Фотореєстраційні та формні процеси 4,5 ECTS 2. Фізичне виховання 1,5 ECTS
3. Вузли та механізми поліграфічного устаткування 4,5 ECTS 3. Обробка графічної інформації 5 ECTS
4. Обробка графічної інформації 4 ECTS 4. Оброблення текстової інформаціі 4 ECTS
5. Комп’ютерні мережі 4 ECTS 5. Технічні засоби КВС 4 ECTS
6. ЕОМ в видавничих системах 4 ECTS 6. Основи редагування та коректури видань 3 ECTS
7. *Інформаційне суспільство 2 ECTS 7. Технологія та обладнання друкарських та післядрукарських процесів 5 ECTS
8. Технологія та обладнання друкарських та післядрукарських процесів 4 ECTS 8. Основи проектування електронних видань 4 ECTS
9. Технологія підготовки електронних видань 4 ECTS 9. Технологія підготовки електронних видань 5 ECTS
10. Web-технології 4 ECTS 10. Технологія та обладнання поліграфічних процесів 4 ECTS
11. Дисципліна-1
*Основи маркетінга та рекламної діяльності *Основи технології та дизайну паковань
*Обробка аудіо інформації
3 ECTS 11. Web-технології 5 ECTS
12. Технічні засоби медіатехнологій 4 ECTS
13. Дисципліна-2
*Поліграфічні матеріали *Технології цифрового друку *Обробка відеоінформації
3 ECTS
Четвертий курс
Осінь Весна
1. Фізичне виховання 1,5 ECTS 1. Основи метрології, стандартизації та управління якістю 3 ECTS
2. Оброблення текстової інформаціі 5 ECTS 2. Менеджмент в ВПС 3 ECTS
3. Основи охорони праці 1,5 ECTS 3. Чинники успішного працевлаштування за фахом 1 ECTS
4. Економіка і організація виробництва 3 ECTS 4. Проектування поліграфічного виробництва 3 ECTS
5. Системи управління кольором 3 ECTS 5. Проектування комп’ютерних видавничих систем та компонентів 3 ECTS
6. Проектування і розрахунки технологічних процесів підготовки та
виготовлення видань
4 ECTS 6. Проектування електронних мультимедійних видань 3 ECTS
7. Програмні засоби КВС 4 ECTS 7. Дисципліна-4
*СУТП підготовки видань *Тривимірне моделювання
3 ECTS
8. Патентознавство і авторське право 2,5 ECTS
9. Експлуатація поліграфічного обладнання 4 ECTS
10. Основи Web-технологій 4 ECTS
11. Комп’ютерні технології виготовлення реклами для друкованих та електронних ЗМІ 4 ECTS
12. Дисципліна-3
*Шрифтові технології *Технологія оперативних та спеціальних видів друку
*Обробка анімованих зображень
3 ECTS