Навчальний план напрям Програмна інженерія (ПІ), бакалавр (2014 рік вступу)
Перший курс
Осінь Весна
1. Історія української культури 2 ECTS 1. Історія України 3 ECTS
2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 ECTS 2. Іноземна мова 2 ECTS
3. Іноземна мова 2 ECTS 3. Фізичне виховання(за рахунок вільного часу студента) 0 ECTS
4. Лінійна алгебра та аналітична геометрія 3 ECTS 4. Дискретні структури 3 ECTS
5. Математичний аналіз 6 ECTS 5. Математичний аналіз 4 ECTS
6. Комп’ютерна дискретна математика 5 ECTS 6. Фізика (вибрані розділи) 4 ECTS
7. Основи програмування 8 ECTS 7. Групова динаміка та комунікації 2 ECTS
8. Забезпечення якості освіти і Болонський процес 1 ECTS 8. Об’єктно-орієнтоване програмування 7 ECTS
    9. Об’єктно-орієнтоване програмування (кр) 1 ECTS
10. Гіпертекст та гіпермедіа 3 ECTS
Другий курс
Осінь Весна
1. Іноземна мова 1 ECTS 1. Філософія 3 ECTS
2. Теорія ймовірностей та математична статистика 3 ECTS 2. Фізичне виховання(за рахунок вільного часу студента) 0 ECTS
3. Алгоритми та структури даних 5 ECTS 3. Бази даних (кр) 1 ECTS
4. Бази даних 3 ECTS 4. Бази даних 3 ECTS
5. Безпека життєдіяльності 1,5 ECTS 5. Конструювання програмного забезпечення 4 ECTS
6. Людино-машинна взаємодія 3 ECTS 6. Проектний практикум 3 ECTS
7. Операційні системи 3 ECTS 7. Операційні системи 4 ECTS
8. Основи програмної інженерії 5 ECTS 8. Іноземна мова для професійної комунікації 2 ECTS
9. Професійна практика програмної інженерії 4 ECTS 9. Основи програмування на Java 4 ECTS
10. *Імідж сучасного спеціаліста 2 ECTS 10. Електронний документообіг 1,5 ECTS
10. *Когнітивна психологія 2 ECTS 11. Архітектура комп’ютера 5 ECTS
10. *Психологія екстремальних стосунків 2 ECTS    
10. *Соціальна психологія 2 ECTS    
Третій курс
Осінь Весна
1. Аналіз вимог до програмного забезпечення 4 ECTS 1. Фізичне виховання(за рахунок вільного часу студента) 0 ECTS
2. Скриптові мови розробки web-застосувань 3 ECTS 2. Безпека програм та даних 4 ECTS
3. Архітектура та проектування програмного забезпечення 5 ECTS 3. Моделювання та аналіз програмного забезпечення 5 ECTS
4. Якість програмного забезпечення та тестування 5 ECTS 4. Організація комп’ютерних мереж 5 ECTS
5. Іноземна мова для професійної комунікації 1 ECTS 5. Політологія 2 ECTS
6. Паралельне програмування 4 ECTS 6. Розробка бібліотек програмних компонентів 2,5 ECTS
7. *Соціологія 2 ECTS 7. Розробка бібліотек програмних компонентів (кр) 1 ECTS
7. *Історія науки і техніки 2 ECTS 8. **Розробка Інтернет-застосувань 6 ECTS
7. *Правові основи професійної діяльності 2 ECTS 8. **Робота з даними на платформі .Net 6 ECTS
8. **Розробка Інтернет-застосувань за технологією ASP .Net 3 ECTS 8. **Технології швидкого тестування 3 ECTS
8. **Теорія графів та її використання в економіці 3 ECTS 8. **Спецглави дискретних структур 3 ECTS
8. **Функціональне тестування програмного забезпечення та основи тест-дизайну 3 ECTS 8. **Основи комп’ютерного дизайну 6 ECTS
8. **Розробка інтерактивного медіа 6 ECTS 9. Технологічна практика 4,5 ECTS
8. **Розробка застосувань з графічним інтерфейсом користувача 3 ECTS
8. **Мультимедийні Інтернет-застосування 3 ECTS
8. **Архітектура програмної платформи .Net 3 ECTS
Четвертий курс
Осінь Весна
1. Економіка програмного забезпечення (Економіка і бізнес) 3 ECTS 1. Менеджмент проектів програмного забезпечення 4 ECTS
2. Емпирічні методи програмної інженерії 4 ECTS 2. Мультимедіа-системи 3 ECTS
3. Основи охорони праці 1,5 ECTS 3. Операційні системи UNIX 2,5 ECTS
4. Основи комп’ютерної графіки та гейм-дизайн 4 ECTS 4. Геоінформаційні системи 2,5 ECTS
5. Програмування в Інтернет 3 ECTS 5. **Програмні бібліотеки підтримки комп’ютерної графіки 3 ECTS
6. Корпоративні інформаційні системи 2,5 ECTS 5. **Розробка веб-служб за технологією WCF 3 ECTS
7. Розробка хмарних застосувань 3 ECTS 5. **Розробка мобільних застосувань 3 ECTS
8. Програмування под Android 3 ECTS 5. **Тестування web додатків 3 ECTS
9. Фізичне виховання(за рахунок вільного часу студента) 0 ECTS 6. Переддипломна практика 6 ECTS
10. **Автоматизація тестування 6 ECTS 7. Дипломний проект бакалавра 9 ECTS
10. **Розробка корпоративних застосувань 6 ECTS
10. **Розробка ігрових застосувань 6 ECTS
10. **Розробка WPF-застосувань 6 ECTS