ПИ

Кафедра програмної інженерії (ПІ) є профілюючою при підготовці бакалаврів за напрямом «Програмна інженерія» (ПІ), магістрів та спеціалістів за фахом «Інженерія програмного забезпечення» (ІПЗ), магістрів за фахом «Програмне забезпечення систем» (ПЗС).

Кафедра також має право готувати фахівців екстерном, також за формою перепідготовки і підвищення кваліфікації для тих, хто вже має одну вищу освіту.

Кафедру очолює професор З. В. Дудар

ХНУРЭ

На кафедрі працюють понад 50 висококваліфікованих викладачів, серед яких 5 докторів наук, 13 професорів, 18 доцентів. За час свого існування кафедра підготувала більше 500 кандидатів і докторів наук. До складу кафедри входять 4 спеціалізовані наукові лабораторії.

Кафедра є провідною в Україні з напрямку «Програмна інженерія». Керівництво кафедри входить до комісії Міністерства освіти та науки з цього напрямку.

На перших курсах студенти напрямку «Програмна інженерія» вивчають загальноосвітні дисципліни і паралельно починають спеціальну підготовку, в яку входять дисципліни:

 • Комп”ютерна дискретна математика;
 • Дискретні структури;
 • Емпіричні методи програмної інженерії;
 • Основи програмування;
 • Об”єктно-орієнтоване програмування;
 • Алгоритми та структури даних;
 • Конструювання програмного забезпечення;
 • Архітектура та проектування програмного забезпечення;
 • Архітектура комп”ютера;
 • Аналіз вимог до програмного забезпечення;
 • Моделювання програмного забезпечення;
 • Організація комп”ютерних мереж;
 • Операційні системи;
 • Групова динаміка й комунікації;
 • Вступ до програмної інженерії;
 • Бази даних;
 • Людино-машинний інтерфейс;
 • Якість програмного забезпечення та тестування;
 • Безпека програм і даних;
 • Професійна практика програмної інженерії;
 • Проектний практикум;
 • Менеджмент проектів програмного забезпечення.

Основи професійної підготовки закладені у вивченні цілої низки дисциплін. Студенти вивчають:

 • мови програмування C#, .NET, C++, Java, Object Pascal;
 • операційні системи Wіndows, Unіx, Linux;
 • засоби розробки програм MS Vіsual Studіo, Sun Java Studіo;
 • системи керування базами даних Oracle, MS SQL Server, ІnterBase, MySQL;
 • мережні протоколи та мови розмітки даних HTML, XHTML, XML;
 • технології розробки Web-додатків: ASP .NET, JSP і сервлети, PHP;
 • комп”ютерні мережі;
 • комп”ютерна графіка й анімація AutoCAD, Adobe PhotoShop тощо;
 • основи захисту інформації;
 • 1C: Бухгалтерія, ІНФОБУХГАЛТЕР, PARUS, внутрібанківські комп”ютерні системи ІSAOD і B2;

На старших курсах студентам пропонуються 5 альтернативних циклів дисциплін вільного вибору.

Випускники кафедри займають посади різних рівнів, але найчастіше працюють на таких посадах:

 • інженер-програміст;
 • тестувальник програмного забезпечення;
 • розробник прикладного програмного забезпечення;
 • системний програміст;
 • адміністратор баз даних;
 • адміністратор комп”ютерних мереж;
 • менеджер з продажів комп”ютерів, комп”ютерних мереж і систем;
 • науковий співробітник (програмування);
 • викладач (інформатика, програмування).

Напрямки наукових дослiджень

 • Розробка математичного, алгоритмiчного й програмного забезпечення для проектування iнтелектуальних систем обробки аудио-, вiдеосигналiв,мовної й аналiтичної iнформацiї;
 • розробка концепцiї, методик i моделей дистанцiйного навчання в умовах багатоступеневої системи освiти в Українi;
 • розробка принципiв, методологiї проектування та створення iнформацiйно-аналiтичної системи пiдтримки прийняття рiшень при керуваннi соцiально-економiчним розвитком регіону;
 • розробка системної технології підтримки рішення слабкоформалізированих завдань на основі концептуальної інтеграції інформаційних моделей;
 • розробка методів, моделей, алгоритмів аналізу, функціонування й обробки зображень.

Перелік наукових підрозділів (наукові лабораторії)

 • Проблемно-наукова дослідницька лабораторія ”Програмне забезпечення автоматизованих систем” (наукові керівники проф. Дудар З.В., проф. Лісна Н.С.);
 • Науково-навчальна лабораторія ”Інформаційні технології в системах навчання та машинного зору” (науковий керівник Білоус Н.В. ).

На кафедрі видається науково – технічний збірник із грифом ДАК ”Проблеми біоніки”.

Студентські наукові групи

На кафедрі існує 7 студентських наукових груп, які працюють у рамках наукових семінарів. Окрім цього існує:

 • університетський учбово-науковий загін ”Програміст”, яким керує доц. Вечур А.В.;
 • творча студія з дистанційної освіти, якою керують проф. Дудар З.В. і доц. Каук В.І.

Міжнародне співробітництво

Кафедра ПІ співробітничає з головними вузами України й зарубіжжя:

 • з міжнародним центром інформаційних технологій НАН України;
 • з університетом Vaxjo, Швеція;
 • з університетом New Brunswіck, Канада;
 • з факультетом організаційних наук Бєлградського Університету (Сербія).

За договором з університетом Vaxjo, Швеція, постійно діє семінар ”Intelligent Multimedia Systems”, який проводять викладачі цього університету.

Кафедра бере участь у програмах ХНУРЕ з обміну студентами з університетами Європи.

В угоді з факультетом організаційних наук Бєлградського Університету (Сербія) передбачається черга заходів щодо навчальної й наукової діяльності в області дистанційної освіти

Співробітники кафедри мають міжнародні наукові публікації, беруть участь у виконанні міжнародних проектів

Співробітниками кафедри проводиться активна робота з дослідження стандартів європейської вищої освіти, які дозволяють вводити на напрямку ”Програмна інженерія” нові методики та стандарти навчання, налагоджувати контакти для нових міжнародних обмінів

Лабораторії кафедри ПІ

Навчальна Лабораторія (к. 287) здійснює учбово-наукову функцію. Це комп”ютерний клас, розрахований на 9 навчальних місць, обладнаний сучасною комп”ютерною технікою. Там також розміщено сервер кафедри.

Навчальна Лабораторія (к. 365) обладнана спонсором – фірмою ”Epam Systems”, і призначена для підготовки фахівців, які будуть працевлаштовуватись на цій фірмі. У вільний час використовується як навчальна й наукова лабораторія кафедри.

Навчальна Лабораторія (к. 285) обладнана спонсором – фірмою ”Global Logic”, і призначена для підготовки фахівців, які будуть працевлаштовуватись на цій фірмі. У вільний час використовується як навчальна й наукова лабораторія кафедри.

Діяльність науково – дослідницької й навчальної лабораторії ”Програмне забезпечення автоматизованих систем” (к. 240) орієнтована на розробку та розвиток сучасного програмного забезпечення в промисловості, освіті та електронній комерції. Основні напрямки діяльності: побудова адаптивної системи, що органічно вписується в інформаційний простір Semantic Web; рішення проблем різнорівневої гетерогенності інформації шляхом застосування методів та моделей метаконтекстного обміну даними в інформаційних системах, які базуються на використанні онтологій, контекстних специфікацій та генетичних алгоритмів. В лабораторії проводяться дослідження нейронних мереж, які пов”язані з вирішенням задач класифікації, що виникають в управлінні технологічними процесами.

Лабораторія ”Інформаційні технології в системах навчання та машинного зору” (к. 509) розв”язує задачі: розвинення основ теорії сегментації та ідентифікації геометричних об”єктів у режимі реального часу для прикладних задач обробки цифрової інформації; представлення реалізації задач обробки цифрової інформації у вигляді програмних систем для зображень об”єктів, для яких відсутні еталони; розробка моделей та методів розпізнавання для біометричних систем; розробка методів сегментації багатозв”язних зображень; розробка системи моделей, методів та алгоритмів оптимізації та ідентифікації геометричних об”єктів; реалізація та упровадження програмного комплексу вирішення задач розпізнавання загального призначення, а також орієнтованого на вирішення окремих задач оптимізації та ідентифікації геометричних об”єктів.

На базі цих лабораторій співробітниками кафедри проводяться наукові семінари (”Інтелектуальний аналіз даних та інформаційні технології дистанційного навчання”, ”Сучасні інформаційні технології”, ”Комп”ютерно-орієнтовані системи, що навчають, та засоби мультимедіа»” ”Методи, моделі, алгоритми в системах розпізнавання”, ”Моделювання природної мови і логічні мережі мозкоподібних ЕОМ”, ”Високорівневі технології обробки текстової інформації”, ”Розробка рекламної продукції на підставі досліджень сприйняття зорових та мовних образів за допомогою програмних засобів”, ”Інтелектуальні технології розробки програмного забезпечення”) та працюють студентські загони з програмування (”Мистецька студія з дистанційного навчання”, ”Програміст”).

Олімпіада

Понад 12 років студенти кафедри активно беруть участь у командних і особистих першостях і олімпіадах з програмування (останні 7 років тренер – Вечур О.В.), де неодноразово перемагають або посідають призові місця: півфінал України (2005, м. Донецьк, 2007, 2008, м. Харків), фінал України (2005, м. Вінниця), Кубок України з програмування (2006, м. Одеса), півфінал Світу з програмування (2004, Румунія, м. Бухарест), відкрита особиста командна першість Південного Кавказу (2005, м.Батумі), відкритий online- кубок з програмування серед країн СНД 2007, 2008

За високими результатами в олімпійській діяльності з 2005 р. ХНУРЕ визнаний гідним честі проводити щорічні півфінали Всеукраїнської олімпіади з програмування серед вузів Східного регіону України.

У 2007 р. на всеукраїнському етапі конкурсу ”Mіcrosoft ІmagіneCap” ст. гр. ПЗАС-05-1 Ляпота П. у розділі ”Алгоритми” зайняв 3 місце. У 2008 р. на всесвітньому етапі цього конкурсу, який проводився в м. Парижі, команда ХНУРЕ, що складалася зі студентів кафедри ПІ, зайняла почесне 3 місце.

У 2008 р. команда ХНУРЕ, яку очолив доц. Вечур О.В. на всемірній олімпіаді з екстремального програмування у м. Будапешт зайняла почесне восьме місце серед 500 команд з усіх країн світу.

В 2009 році студенти групи ПІ-08-1 Шваченко О., Сергєєнков Е., Кожевін Д. на Всеукраїнській олімпіаді з програмування в м. Дніпропетровську посіли 3-е місце.

В 2010 р. ст. гр. ПІ-08-1 Кожевін Д. на міжнародній літній школі з програмування, що проходила в Севстополі, зайняв 3-е місце.

У жовтні 2010 р. у м. Лас-Вегас (США) на фіналі TopCoder Open у категорії Mod Dash студентка гр. ПЗАСм-09-1 Скрипачева М. посіла 1-е місце.

У травні 2014 р. Андрій Крот, студент ПІ-10, показав високі результати у відбіркових етапах змагання «Розробка мобільних додатків» і тепер йому належить захищати честь університету в міжнародному фіналі олімпіади «IT-Планета»!

Зимова школа

Харківський національний університет радіоелектроніки за результатами успішних чотирирічних виступів на вітчизняних і міжнародних змаганнях з програмування здобув право на проведення Зимової школи з програмування.

У Зимовій школі з програмування, що проводилася в 2009 році, брали участь 45 студентських команд (171 ч.), що представляли 31 ВНЗ з 20 міст України й СНД, у тому числі команда Тбіліського державного університету і команда з Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова.

В 2010 р. у Зимовій школі брали участь 65 команд (226 ч.) з України, Росії, Грузії, Білорусії, у тому числі 58 команд з 38 ВНЗ України.

Докладно про щорічну роботу Зимової школи можна подивитися на сайті: http://ws.kh.ua

Контактна інформація:

Адреса: Україна, 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, головний корпус, 2 поверх, кімн. 283

Кафедра програмної інженерії, завідувач кафедри професор Дудар Зоя Володимирівна

Телефон: +38 (057) 702-14-46

E-maіl: d_se@nure.ua

Web-сайт: http://software.nure.ua