Кафедра МСТ (раніше ІКГ) традиційно веде загальноінженерну підготовку для багатьох спеціальностей університету з інженерної та комп’ютерної графіки, теоретичної та прикладної механіки, а також викладає кілька спеціалізованих дисциплін.

З 1997 року кафедра ІКГ (тепер МСТ) починає підготовку фахівців у видавничо-поліграфічної галузі. В останні 10-15 років поліграфічна область почала перехід з традиційних на комп’ютерні технології підготовки видань. До того готувалися фахівці без вивчення комп’ютерів (і тільки в Києві, Львові), на поліграфічні підприємства запрошувалися знавці комп’ютерів, але вони були мало знайомі з тонкощами видавничо-поліграфічної справи. Тому виникла необхідність готувати фахівців, які знають поліграфічні технології і грунтовно володіють комп’ютерами.

Більш того, у видавничо-поліграфічній справі застосовуються специфічні технічні та програмні засоби: комп’ютери на платформі Macintosh, калібруються монітори, професійні поліграфічні сканери, фотоскладальні автомати, денситометри і фотоспектрометри; програми підготовки тексту, обробки векторної і растрової графіки, верстки і спуску шпальт видань і т.п..

Кафедра ІКГ (тепер МСТ) на той час вже викладала дисципліну «Комп’ютерна графіка» для різних спеціальностей, тому відкриття спеціальності «Технологія автоматизованої обробки текстової та графічної інформації» в напрямку «Комп’ютерні науки» стало логічним. Надалі спеціальність була перейменована в «Видавничо-поліграфічна справа», в 2001 році за ініціативою Міністерства освіти і науки України створено новий навчальний напрям 0927 «Видавничо-поліграфічна справа», а спеціальність нострифікованого як спеціальність 7.092704 «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв ». У 2005 році ліцензовано нову спеціальність 7.092701 «Технологія друкованих видань» з напряму 0927 «Видавничо-поліграфічна справа», в 2006 році акредитовано спеціальність 8.092704 «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» (більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр). В даний час кафедра МСТ є профілюючою для напрямку 0515 «Видавничо-поліграфічна справа» і спеціальностей цього напрямку.
«Сучасна поліграфія знаходиться у стрімкому розвитку. Виключно швидкими темпами змінюється поліграфічна техніка і технологія. Видавництва, рекламні фірми, поліграфічні підприємства гостро потребують фахівців, які, оволодівши сучасними комп’ютерними технологіями, готові вирішувати поставлені завдання. Ми не тільки сподіваємося, що поліграфія України подолає кризу і вийде в лідери серед галузей вітчизняної економіки, але й прикладаємо всі можливі зусилля для вирішення цього завдання. Відкрита в ХНУРЕ нова перспективна спеціальність Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв є нашим внеском у розвиток видавничо-поліграфічної справи в Україні »(В. Ткаченко).

Підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» та «Технологія друкованих видань» ведуть кваліфіковані викладачі ХНУРЕ, Харківської Академії дизайну і мистецтв, фахівці поліграфічних підприємств. У процесі навчання студенти вивчають основи дизайну і верстки, виробництва друкованої продукції на базі технологій сучасної поліграфії; отримують знання і навички застосування в поліграфії персональних комп’ютерів, комп’ютерних мереж, можливостей Internet, сучасного поліграфічного устаткування, технічного та програмного забезпечення.

У перелік навчальних дисциплін входять такі предмети як:

 • основи технічної естетики та дизайну;
 • художні основи проектування видань;
 • основи технології поліграфічного виробництва;
 • обробка текстової інформації;
 • обробка графічної інформації;
 • технічні та програмні засоби комп’ютерних видавничих систем;
 • засоби і методи комп’ютерного зв’язку у видавничо-поліграфічній справі;
 • основи програмування;
 • операційні системи;
 • організація баз даних і знань;
 • технології підготовки та виробництва електронних видань;
 • комп’ютерні технології виготовлення друкованої реклами й реклами в електронних засобах масової інформації;
 • вузли і механізми поліграфічного обладнання;
 • проектування та розрахунки технологічних процесів;
 • основи теорії кольору і кольоровідтворення;
 • системи управління кольором;
 • технологія і устаткування формних, друкарських і післядрукарських процесів;
 • менеджмент у видавничо-поліграфічній справі та ін.

В даний час в Україні функціонують тисячі різних видавництв, рекламних фірм і поліграфічних підприємств. Цей бізнес у світовій практиці котирується на гідному рівні. Попит на фахівців є: тільки в Харкові та області більше 600 підприємств, які займаються видавничо-поліграфічною діяльністю. Наші випускники потрібні також в інших областях Сходу і Півдня України, прикордонних областях Росії. Ця обставина гарантує працевлаштування наших випускників з гідною матеріальною винагородою.

З кожним роком збільшується набір абітурієнтів на спеціальності. Так, у 2005-2007 роках на очне відділення щорічно вступало близько 75 студентів, на заочне – 30-40, на другу вищу освіту – 8-12 осіб.

На сьогоднішній день кафедра завершила шість випусків дипломованих фахівців (більше 300 осіб), практично всі випускники працюють на підприємствах області.
Фахівці КТСВПВ вивчають сучасні комп’ютеризовані технології та системи підготовки та виготовлення поліграфічної продукції, електронних видань і реклами (технічні засоби обробки, відображення і виводу тексту та зображень, вимірювальну техніку, спеціалізовані програмні засоби: текстові та графічні редактори, програми верстки та ін.), Вивчають теоретичні питання і отримують практичні навички в галузі видавничої, поліграфічної справи (видання та друк газет, журналів, книг, брошур, рекламних матеріалів, етикетки та пакувальної продукції). Кваліфікація фахівця – технолог-видавець.

Випускники цієї спеціальності є незамінними фахівцями на великих поліграфічних підприємствах, у малих друкарнях, у видавництвах і рекламних агентствах, рекламних відділах підприємств, маркетингових і торгівельних фірм. Обробка графічної інформації, обробка текстової інформації, розробка дизайну видання, верстка, обслуговування обчислювальної техніки та комп’ютерних мереж на поліграфічних підприємствах і в видавничо-редакційних центрах, рекламних агентствах, підтримка програмного забезпечення, робота в якості менеджерів і технологів – такі сфери застосування навичок наших фахівців.

З 2005 на кафедрі відкрито нову спеціальність 7.092701 «Технологія друкованих видань». Випускники спеціальності ТДВ вивчають теоретичні питання та отримують практичні навички у видавничо-поліграфічній галузі (видавництво та друк книг, журналів, газет, брошур, буклетів, плакатів, репродукцій та ін.); палітурно-брошурувальні справи (фальцювання й обробка задрукованих аркушів паперу та картону); виробництва друкарських форм; виробництва упаковки, етикетки і обгортки різних видів; поліграфічних матеріалів (папір, картон, оздоблювальні матеріали, лаки, фарби, клеї, нитки та ін.). Кваліфікація фахівця – технолог (видавничо-поліграфічне виробництво).

Крім загальнотехнічної підготовки, студенти отримують знання в області технологій виготовлення різних видів друкованої продукції, проектування і експлуатації сучасних комп’ютерних поліграфічних систем, обладнання для класичного та цифрового друку, проектування технологічних процесів виготовлення друкованих видань, а також поглиблені знання в області теорії моделювання напівтонових і кольорових образотворчих оригіналів, систем управління кольором, використання шрифтових технологій і т.ін. Фахівці цієї спеціальності можуть працевлаштуватися на великих поліграфічних комбінатах, у малих друкарнях, видавництвах, рекламних агентствах, дизайн-студіях, рекламних відділах різних підприємств, маркетингових і торгівельних фірм.

У процесі навчання студенти напряму ВПС досконально вивчають теоретичні питання та отримують практичні навички в області видавничої справи (видавництво книг, журналів, газет, брошур, буклетів, карт і атласів, плакатів, репродукцій, поштових листівок, нотних видань та інших); поліграфічної справи (друк газет, журналів та іншої періодичної продукції, книг, брошур, карт, атласів, плакатів, рекламних матеріалів, щоденників, календарів, записних книжок, паперових етикеток та іншої обгорткової продукції); палітурно-брошурувальні справи (фальцювання й обробка задрукованих аркушів паперу та картону для книг, брошур, журналів; зшивання дротом, нитками, склеювання, обрізка, тиснення, ламінування, лакування); виробництва друкарських форм (підготовка текстів і зображень для виведення на папір, плівку або фотоплівку, виробництво друкарських форм у вигляді офсетних, пластмасових, фотополімерних пластин або інших видів відбитків, гравірування друкованих форм та циліндрів); виробництва упаковки (дизайн і конструювання упаковки, етикетки і обгортки різних видів, пакувальні матеріали, спеціальні види друку: флексографія, шовкографія, тапмодрук, тиснення золотом та ін.); комп’ютерних видавничих систем (технічні засоби введення, обробки, відображення і виводу тексту та зображень, вимірювальна техніка, спеціалізовані програмні засоби: текстові та графічні редактори, програми верстки, управління шрифтами, кольором та ін.); електронних мультимедійних видань (мультимедійні видання на матеріальних носіях (оптичні і магнітні диски, смарт- і флешкарти), підготовка та публікація електронних видань у глобальних комп’ютерних мережах, системах мобільного зв’язку, на радіо і телебаченні); поліграфічних матеріалів (визначення властивостей і сертифікація видавничо-поліграфічних матеріалів: паперу, картону, оздоблювальних матеріалів, лаків, фарб, клею, ниток та ін., матеріали друкованих форм, носіїв електронних видань).

Бакалавр, спеціаліст може займати такі первинні посади: технік-технолог, технолог видавництва, технолог виробничого відділу, майстер виробничої дільниці, майстер зміни, рекламіст, майстер виробничого навчання, інженер-технолог видавничо-поліграфічного виробництва, менеджер. Магістр крім того може займати посади наукового співробітника, викладача спеціальних середніх та вищих навчальних закладів.
Місця роботи випускників: видавництва і рекламні агенції; поліграфічні підприємства; друкарні; рекламні відділи підприємств, маркетингових і торгівельних фірм; редакції газет, журналів, дизайн-студії, Web-студії і т.п.

Наукові напрямки кафедри

 • геоінформаційні системи і технології (керівники: проф. Ткаченко В.Ф., доц. Губа М.І.);
 • технології розробки електронних видань (керівник: доц. Єгорова І.М.);
 • системи автоматизації управління поліграфічним виробництвом (керівник: доц. Левикін І.В.);
 • проблеми обробки цифрових зображень і відтворення кольору в поліграфії, комп’ютерна графіка (керівники: доц. Кулішова Н.Є., доц. Чеботарьова І.Б.)

У науковій роботі беруть активну участь не тільки викладачі та співробітники кафедри, а й студенти та магістранти напряму «Видавничо-поліграфічна справа».
Викладачі, аспіранти, співробітники та студенти кафедри постійно беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, форумах, виставках.
За останні п’ять років було опубліковано близько 130 наукових робіт і представлено 460 доповідей.
У цих роботах відображено розвиток фундаментальних і прикладних досліджень, які проводяться на кафедрі.
Результати досліджень використовуються в навчальному процесі при підготовці фахівців напряму ІПД в таких дисциплінах: Основи теорії кольору і кольоровідтворення, Технології цифрового друку, Теоретичні основи растрування, Системи управління кольором, Методи забезпечення якості кольоровідтворення, Моделювання технічних систем в поліграфії та ін.
За останні п’ять років підготовлено і захищено 6 кандидатських дисертацій:

 1. Попов А.В. «Моделі, методи та інструментальні засоби оперативного управління міським господарством», науковий керівник Ткаченко В.Ф. – 2008.
 2. Костарєв Д.Б. «Моделі, методи та інструментальні засоби побудови автоматизованих навчальних систем», науковий керівник Ткаченко В.Ф. – 2009.
 3. Гур’єва Н.С. «Інформаційні технології перетворення колірних даних у відкритих поліграфічних системах», науковий керівник Кулішова Н.Є. – 2010.
 4. Кобильнік Е.О. «Синтез систем активного контролю швидкоплинними технологічними процесами в поліграфії», науковий керівник Ткаченко В.Ф. – 2011.
 5. Дейнеко Ж.В. «Методи аналізу нестаціонарних самоподібних процесів з використанням дискретного вівлет-перетворення». – 2012.
 6. Логвиненко Є.В. «Моделі та інформаційні технології оперативного управління замовленнями поліграфічного підприємства», науковий керівник Левикін І.В. – 2013.

  Студентська наука

Важливою складовою процесу навчання є науково-дослідна робота студентів. На кафедрі створені всі необхідні умови для надання студентам можливості реалізувати свої бажання в галузі науки.

Студентська науково-дослідна робота (НДРС) реалізується таким чином:

Участь студентів у різних науково-практичних заходах:

 • наукових семінарах, форумах, конференціях, виставках конкурсах студентських робіт, олімпіадах з дисциплін та спеціальностей.
 • Залучення студентів до виконання науково-дослідних проектів, що фінансуються з різних джерел (держбюджет, договори, гранти тощо).
 • Дипломні проекти з дослідницькими розділами або цілком науково-дослідного характеру.
 • Індивідуальні науково-дослідні роботи студентів, тобто участь студентів у вирішенні певної проблеми під керівництвом конкретного наукового керівника з числа професорсько-викладацького складу.
 • Виконання НДР на практиках.
 • Участь у студентських наукових гуртках. Організація спеціальних, напрямів, програм, проведення занять з групами найбільш здібних і мотивованих до науки студентів.
  Включення елементів НДР в навчальні заняття.
 • Залучення студентів до участі в науково-інноваційній діяльності.

Наші студенти щорічно беруть участь у студентських науково-практичних заходах:

конференції

 • Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті», м.Харків.
 • Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Друкарство молоде», м.Київ.
  Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій», м.Одеса.
 • Наукова конференція, молодих вчених, докторантів, аспірантів, магістрів, студентів Молода мистецька наука України», м.Харків.
 • Студентська наукова конференція, присвячена Дням науки, м.Львів.
 • Міжнародна конференція студентів і молодих вчених, «Print», м.Санкт – Петербург.
 • Заочна науково-практична конференція з міжнародною участю «Поліграфія: технологія, обладнання, матеріали», м.Омск та ін.

Конкурси

 • Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Молодь і поліграфія» м Львів.
 • Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук та ін.

Публікації в наукових журналах

 • «Східно – Європейський журнал передових технологій», м.Харків
 • «Вісник СПГУТД», г. Санкт-Петербург.
 • «Вісник національного технічного університету« ХПІ », м.Харків.
 • «Технологічний аудит та резерви виробництва», м.Харків
 • «Технологія і техніка друкарства», м.Київ та ін.

Міжнародне співробітництво

На кафедрі МСТ діють договір про науково-технічне співробітництво з наступними зарубіжними підприємствами і навчальними закладами:

 • Угода між ХНУРЕ, спеціальності напряму ВПС і Бергського університетом у Вупперталі, відділ технології друку та засобів масової інформації, напрямок Е-електроніка, інформаційна техніка, техніка ЗМІ (м Вупперталь, Федеративна Республіка Німеччини) про співробітництво в галузі проведення навчального процесу вищої школи та обмін викладачами та студентами.
 • Договір про співробітництво між ХНУРЕ та представництвом «Гейдельберг Україна» (Київ). Проводяться спільні науково-практичні семінари, стажування викладачів.
 • Угода про співробітництво між Московським державним університетом друку і ХНУРЕ. Студенти напряму «ВПС» навчаються в магістратурі університету (4 студенти закінчили магістратуру в 2011 р, 3 людини – в 2012 р, 3 людини – в 2013 р, ще 2 студента на даний момент навчаються в магістратурі, також проводяться спільні науково-практичні конференції).
 • Договір про наукове і навчальне співробітництво між Санкт-Петербурзьким університетом технології та дизайну та ХНУРЕ. Проводяться спільні науково-практичні конференції.
 • Угода про зміцнення зв’язків, розширення обміну досвідом підготовки фахівців у галузі видавничої справи та поліграфії та впровадження в навчальний процес інноваційних форм і методів навчання між вузами: НТТУ КПІ, ХНУРЕ, Білоруським державним технологічним університетом, Ташкентським інститутом текстильної та легкої промисловості, Казахським національним технічним університетом, Киргизьким технічним університетом, Таджицьким технічним університетом, Московським державним університетом друку.
 • Договір про стажування та проходження практики між Польською філією RR-Dоnelley і ХНУРЕ. Пройшли стажування та практику 50 студентів в 2008 р, 40 студентів в 2009 р, 25 студентів в 2010 р, 30 студентів у 2011 р, 29 студентів у 2012 р.
 • Угода про співробітництво між ХНУРЕ та Штутгартським медіа-університетом. Викладачі, аспіранти та студенти беруть активну участь у міжнародних конференціях, семінарах, виставках і т.п .. Так, доцент Кулішова Н.Є. здійснила навчання за програмою підготовки викладацьких кадрів, налагодження творчих зв’язків, яке проводила фірма Heidelberg Druckmaschinen AG, Німеччина. Викладач кафедри Гур’єва Н.С. брала участь у міжнародній виставці поліграфічного обладнання Drupa 2008 (м Дюссельдорф).

Роботи студентів і викладачів були представлені на міжнародних конференціях:

 • Міжнародна студентська конференція «Друк майбутнього 2007» (Німеччина, м Хемніц), 2007;
 • The First International Student Congress Devoted To Graphic Technologies (Printing, Design And Photography) «Proceedings of PDP Convention», (Сербія, м Новий Сад), 2008;
 • 40th Conference of the International Circle of Education Institutes for Graphic Arts (Польща, Варшава), 2008;
 • Міжнародна конференція молодих вчених «PRINT 2009» (Росія, м Санкт-Петербург), 2009 р .;
 • III-я Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення в науці та освіті» (Ізраїль, Тель-Авів), 2009 р .;
 • Міжнародний студентський фестиваль інформаційних технологій «МедіаФест-2009» (Росія, м.Москва), 2009 р .;
 • International Circle of Educational for Graphic Arts Technology and Management, papers of the 42 th conference, (Росія, м.Москва), 2010 р .;
 • IX Міжнародна науково – технічна конференція «Підвищення якості, надійності технічних систем і технологічних процесів», (Єгипет, м Шарм ель Шейх), 2010 р .;
 • Міжнародна конференція молодих вчених «PRINT 2011» (Росія, м Санкт-Петербург), 2011 р .;
 • 15 International Conference on Printing, Design and Graphic Communications, (Senj, Croatia), 2011 р .;
 • Міжнародний науково-методичний семінар «Наука і освіта» (ОАЕ, м. Дубаї), 2011 р.
 • Міжнародна студентська науково – практична конференція «Освоєння космосу і космічні апарати» (Росія, м.Москва), 2012.
 • III Науково-технічна конференція аспірантів, магістрантів, студентів, творчої молоді профільних підприємств та організацій, учнів старших класів «Техніка і технологія сучасного нафтохімічного та нафтогазового виробництва» (Росія, м Омськ), 2013.

Лабораторія

Лабораторія геоінформаційних систем та комп’ютерної графіки була відкрита в 2002 р на базі науково-дослідного підрозділу кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Харківського національного університету радіоелектроніки (згідно з наказом № 242 від 01.11.2011 перейменована в кафедру Медіасистеми і технології). Основним науковим напрямком кафедри в минулі роки були роботи з автоматизації та механізації креслярсько-графічних робіт. Починаючи з 1985 року на кафедрі було створено низку моделей дигитайзерів, які експонувалися на ВДНГ і нагороджувалися срібними та бронзовими медалями. З 1988 року на кафедрі з’явилося новий науковий напрям – геоінформаційні системи і технології. В рамках цього напрямку були розроблені прикладні ГІС для різних сфер застосування.

Історія кафедри

У далекому 1944 при Харківському гірничо-індустріальному інституті (реорганізованому пізніше в ХІГМАВТ, а потім в ХИРЕ, ХТУРЕ і, нарешті, у ХНУРЕ) була організована кафедра «Нарисної геометрії і креслення», яку очолив к.т.н. Куцин Т.І.
У період з 1945 р по 1949 кафедра, керована видатним ученим-геометром Вальц Г.Б., починає набувати досвід в геометричній освіті майбутніх інженерів, прищеплюючи навички просторового мислення, виконання та читання креслень.
Значну увагу подальшому підвищенню професійного рівня викладачів, їх науковій роботі приділяли професор Підгорний Н.М., відомий у Харкові архітектор, який очолював кафедру 15 років (до 1964 г.).
Підгорний Н.М. є автором проекту реконструкції головного корпусу інституту.
У період з 1964 р по 1988 р кафедра під керівництвом професора Кузьміна В.І., а потім професора Гавриша Н.П., вийшла на високий рівень викладання графічних дисциплін. Вдосконалюються структури курсів «Нарисна геометрія» та «Технічне креслення», починають широко застосовуватися технічні засоби навчання – навчальне телебачення, кіно- і діафільми, впроваджується в навчальний процес ЕОМ, а також, результати наукових досліджень, аудиторії оснащуються плакатами, моделями, проводяться олімпіади, ведеться велика наукова робота зі студентами.

Науково-методична комісія Мінвузу України в 1977 р визнала кафедру «Інженерна графіка» ХІРЕ кращою серед ВНЗ Харкова в організації навчальної роботи, методичному забезпеченні та застосуванні технічних засобів навчання.Научно-методическая

Великий внесок у становленні кафедри в цей період, а також організацію наукової та навчально-методичної роботи внесли доц. Гольдін І.Д., доц. Каганський І.А., доц. Йозеф Г.І. Під їх безпосереднім керівництвом більшість викладачів кафедри вдосконалювали свою педагогічну майстерність.

Большой

Доцент Гольдін І.Д. очолив наукову роботу, пов’язану з автоматизацією складних графічних робіт. В результаті колективом викладачів у складі Каганського І.А., Феодосьєва Б.В., Дуброва А.А. була створена серія унікальних аффінографів-пантографів, які були впроваджені на виробництві та неодноразово експонувалися на виставках ВДНГ у Москві та Києві, а також на міжнародній виставці у Дамаську (Сирія). Ці розробки були удостоєні срібних і бронзових медалей, а їх творці отримали десятки авторських свідоцтв.

Колективом викладачів у складі Губи М.І., Чурсіна А.М., Дуброва А.А., Слобідського Р.Б. був створений ряд електронних планіметрів високої точності, що обробляють великі площі, на які також були отримані авторські свідоцтва.Коллективом

У 1988 р. до кафедри «Інженерна графіка» була приєднана кафедра «Механіки», викладачі якої проф. Романій П.Г., доц. Трунов Е.В., проф. Мінаков В.П., доц. Сінотін А.М., доц. Кулішова Н.Є., удосконалюючи викладання дисциплін циклу «Теоретична і прикладна механіка», паралельно включилися у викладання дисциплін за циклом «Інженерна графіка».

З 1988 р по теперішній час кафедру очолює випускник ХІРЕ, професор Ткаченко В.Ф., який, продовжуючи кращі традиції кафедри, спрямував зусилля на вдосконалення навчально-методичної роботи, а також, на розвиток наукової роботи на кафедрі в нових областях, таких як «ГІС-технології», «Комп’ютерні графічні системи».С

Кафедра починає читати нові курси «Комп’ютерна графіка», «Елементи САПР», «Комп’ютерні графічні системи», «Інженерна та комп’ютерна графіка», у зв’язку з чим в 1990 р. вона була перейменована в кафедру «Інженерної та комп’ютерної графіки».

До читання нових курсів підключилися доц. Чурсін А.М., доц. Мінаков В.П., ст.викл. Азаренков В.І., доц. Кулішова Н.Є., удосконалюючи технічні засоби навчання із застосуванням обчислювальної техніки, розробляючи друковані та електронні підручники, слайд-лекції, комп’ютерні тести та інші матеріали. Розроблені матеріали в даний час широко використовуються, як у звичайній, так і в дистанційній формі навчання.Кафедра

Викладачі кафедри беруть участь у щорічних конкурсах університету «Кращий лектор року». Неодноразово це звання отримував доц. Слобідський Р.Б.

У 1997 р, завдяки ініціативі та зусиллям зав.кафедрою проф.Ткаченко В.Ф., кафедра вийшла на новий рівень своєї роботи – вперше в Східній Україні почала підготовку фахівців у галузі напрямку «Видавничо-поліграфічна справа».
У найближчих планах кафедри відкриття декількох спеціальностей цього напрямку. Зав.кафедрою Ткаченко В.Ф. упевнений, що колектив викладачів успішно впорається і з цим завданням і в майбутньому готуватиме широкий спектр фахівців за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа».

Контактна інформація:

Адреса: Україна, 61166, м. Харків, пр. Науки, кафедра МСТ, корпус “І”, кімн. 507

Кафедра медіасистем та технологій, завідувач кафедри професор Ткаченко Володимир Пилипович

Телефон: +38 (057) 702-13-78

E-maіl: d_mst@nure.ua

Web–сайт: http://mst.nure.ua/