ХНУРЭ

Кафедра інформаційних управляючих систем (ІУС) є профілюючою при підготовці бакалаврів і магістрів по напрямку «Компютерні науки» (КН), і фахівців зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» (ІУСТ).

Кафедра має право готовити фахівців екстерном, а також у формі перепідготовки й підвищення кваліфікації для тих, хто вже має одну вищу освіту.

Кафедру очолює доктор технічних наук, професор В. М. Левикін.

ХНУРЭ

На кафедрі працюють понад 28 висококваліфікованих викладачів, у тому числі 4 докторів наук, 6 професорів, 15 доцентів. В 2008 році кафедрі ІУС виповнилося 50 років. За час свого існування кафедра підготувала більше 500 кандидатів і докторів наук. До складу кафедри входять 2 спеціалізовані наукові лабораторії.

Кафедра бере участь у розробці стандартів підготовки фахівців з напрямку Компютерні науки. Керівництво кафедри входить до складу комісії Міністерства освіти та науки по напрямку «Компютерні науки». Проф. Левикін В.М. є головою секції «Інформаційно-управляючі системи» і членом експертної ради державної атестаційної комісії з ліцензування й акредитації вищих навчальних закладів України.

Студенти напряму «Компютерні науки» вивчають загальноосвітні дисципліни гуманітарної, соціально-економічної, наукової, професійної й практичної підготовки. Починаючи з 3 курсу студенти мають можливість одержати спеціальну підготовку, яку пропонує кафедра ІУС відповідно до спеціальності «Інформаційні управляючі системи й технології». Додатково пропонуються вибіркові дисципліни:

 • Мова програмування Java;
 • Теорія інформаційних систем;
 • Технології баз даних;
 • Моделювання бізнесів-процесів;
 • Візуальні мови й середовища розробки додатків;
 • Апаратне й системне програмне забезпечення компютерних систем;
 • Математичне забезпечення ІУС;
 • Технічні засоби ІС.

Студенти напряму «Комп’ютерні науки», які виберуть професійний напрямок по інформаційним управляючим системам і технологіям (ІУСТ) мають можливість додатково вивчити:

 • мови програмування C# .NET, VB .NET, C++, Java, Object Pascal, Assembler, Lisp, Prolog тощо;
 • операційні системи Windows, Unix, Linux, Macintosh;
 • засоби розробки програм MS Visual Studio 2005, Sun Java Studio 2006, CodeGear Studio C++ Builder 2007, Delphi 2007, тощо;
 • системи управління базами даних Oracle, MS SQL Server, InterBase, MySQL тощо;
 • мережні протоколи й мови розмітки даних HTML, XHTML, XML, VRML тощо;
 • технології розробки Web-додатків: ASP .NET, JSP і сервлети, PHP тощо;
 • компютерні мережі.

Студентам старших курсів кафедра ІУС пропонує 2 альтернативних цикли дисциплін для вільного вибору:

 • Теорія організації;
 • Управління бізнес-процесами;
 • Інформаційні системи в управлінні персоналом;
 • Діллінгові системи;
 • Геоінформаційні системи;
 • Автоматизація управління підприємством;
 • Впровадження ІС на підприємстві;
 • Мобільні інформаційні технології;
 • Телекомунікаційні технології в ІС;
 • Тестування та оцінка якості систем;
 • SCADA-системи;
 • Об’єктно-орієнтовані комплекси засобів автоматизації ІУС.

Випускники кафедри працюють у вітчизняних організаціях і філіях міжнародних компаній, займаючи різні посади:

 • адміністратор корпоративних комп’ютерних мереж;
 • адміністратор розподілених баз даних;
 • менеджер проектів;
 • адміністратор складних великомасштабних систем;
 • інтегратор;
 • аналітик компютерних систем;
 • фахівець із програмного забезпечення;
 • розроблювач спеціалізованого програмного забезпечення;
 • керівник проектів;
 • постановник задач;
 • розробник ігрових і графічних систем;
 • менеджер із продажу комп’ютерної техніки;
 • фахівець із автоматизованих систем управління;
 • начальник науково-дослідної лабораторії;
 • науковець;
 • викладач.

Напрями наукових досліджень

На кафедрі організований Науковий центр Науково-навчально-дослідницький центр автоматизованих систем та інформаційних технологій (ННДЦ АСІТ) (Директор Центра – к.т.н., п.н.с. Неумивакіна О.Є.).

У складі Центру функціонують дві лабораторії:

 • Проблемна науково-дослідна лабораторія компютерних і інформаційних технологій у системах контролю та управління (Науковий керівник лабораторії – д.т.н., проф. Левикін В.М., Завідувач лабораторією – к.т.н., п.н.с. Неумивакіна О.Є.)
 • Навчально-наукова лабораторія «Internet-технологій» (Науковий керівник лабораторії – д.т.н., проф. Левикин В.М., Завідувач лабораторією – к.т.н., доц. Петриченко А.В.)

Є унікальний спеціалізований компютерний клас Технології корпоративних компютерних мереж, організований при університетській навчальній науково-дослідній лабораторії «Корпоративні мережні технології» каф. ІУС (науковий керівник проф. Левикін В.М., зав. лабораторією проф. каф. ІУС В.І. Саєнко).

Проект Розвиток корпоративної мережі гуртожитків ХНУРЕ, керівник проекту проф. каф. ІУС В.І. Саєнко. Організація процесу адміністрування й оптимізації інфраструктури обєднаної компютерної мережі всіх гуртожитків ХНУРЕ й інтеграція її з компютерною мережею університету. Обєднання здійснюється в рамках міської компютерної мережі.

Студентські наукові групи

На кафедрі існує 4 студентських наукових кружки, які працюють у рамках наукових семінарів:

 • «Аналітик інформаційних систем» (науковий керівник проф., д.т.н. Левикін В.М.);
 • «Адміністрування і моніторинг комп’ютерних мереж» (науковий керівник проф., к.т.н. Саєнко В.І.);
 • «Перспективи розвитку інформаційних систем» (наукові керівники доц., к.т.н. Євланов М.В., доц., к.т.н. Васильцова Н.В.);
 • «Розробка математичного забезпечения ІУС» (науковий керівник проф., к.т.н. Шамша Б.В.).

У рамках договору між каф. ІУС (ХНУРЕ) і компанією VData Gmb (Німеччина) на конкурсній основі була створена група студентів (10 чоловік) спеціальностей ІУСТ, ІТП та ІСПР. Студенти сформованої групи проходять додатковий 2-х річний цикл навчання спеціальних дисциплін. Навчання цілком фінансується компанією VData Gmb (Німеччина), при цьому студентам групи виплачується додаткова стипендія. У першому семестрі всіма студентами вивчається сучасне програмування на Java, а також німецька мова. Починаючи з 2-го семестру вивчається спеціальна дисципліна, метою якої є ознайомлення студентів із сучасною системою пенсійного страхування, а також методами управління проектами й колективною роботою. У результаті навчання студенти цієї групи мають можливість на 5-му курсі проходити переддипломну практику в компаніях Профітсофт (у Харкові) і VData (у Мюнхені), а після завершення навчання – працювати за спеціальністю в цих компаніях.

Міжнародне співробітництво

З метою підвищення якості підготовки фахівців з ініціативи кафедри ІУС був укладений договір між Харківським Національним Університетом Радіоелектроніки, ТОВ Профітсофт (Україна) і VData Gmb (Німеччина). У рамках договору на базі кафедри ІУС була створена навчально-наукова лабораторія «Internet-технологій».

Співробітники кафедри також мають міжнародні наукові публікації, беруть участь у виконанні міжнародних проектів і роботі конференцій. Деякі співробітники мають міжнародні сертифікати, наприклад, проф. Саєнко В.І. має сертифікат Європейський інженер педагог (ING PAED IGIP) і сертифікат фірми MOLEX по структурованих кабельних системах у компютерних мережах .

Співробітниками кафедри проводиться активна робота в області стандартів європейського вищої освіти, які дозволяють використати нові методики й стандарти організації навчального процесу, налагоджувати контакти для нових міжнародних обмінів.

Лабораторії кафедри ИУС

Компютерний клас “Технології корпоративних компютерних мереж”” (аудиторія 230, площа 75 кв. м) здійснює навчально-наукову функцію. Це компютерний клас, розрахований на 16 навчальних місць, обладнаний сучасною компютерною технікою (усього 21 компютер), обєднаної в рамках двох інтелектуальних комутаторів, трьох маршрутизаторів і офісної АТС. У мережі підтримуються 2 логічних Windows домена, AD і LDAP дерева, файлові сервери з dfs архітектурою, ftp, web, smtp сервери , потоковий сервер віщання й PPP сервер вилученого доступу . Підтримується також вилучений доступ через модеми з робочих станцій. Архітектура мережі емулює архітектуру корпоративної мережі. Основне середовище операційних систем – Windows xx, Linux. Основне призначення компютерного класу – ознайомлення студентів з технологіями, використовуваними в корпоративних компютерних мережах. У лабораторії підтримується ресурс загального доступу на основі FTP сервера для файлового обміну для студентів з виходом у міську компютерну мережу.

Навчальна лабораторія (ауд 260, 40 м2) з 12 компютерами здійснює навчальну функцію. Це компютерний клас, розрахований на 9 навчальних місць, обладнаний сучасною компютерною технікою. Там також розміщений сервер кафедри.

Навчальна лабораторія (ауд. 253, 40 м2) з 12 компютерами здійснює навчально-наукову функцію. Вона обладнана спонсором-фірмою Профітсофт і призначена для підготовки фахівців, які потім будуть працевлаштовуватися на цій фірмі. Там розміщена навчально-наукова лабораторія «Internet-технологій». У вільний час використовується в якості навчальної й наукової лабораторії кафедри. Це компютерний клас, розрахований на 9 навчальних місць, обладнаний сучасною компютерною технікою.

Проблемна науково-дослідна лабораторія компютерних і інформаційних технологій у системах контролю й управління (к. 260) створена з метою розвитку прогресивних технологій створення розподілених інформаційних систем спеціального призначення.

Учбово-наукова лабораторія «Internet-технологій» (к. 253) орієнтована на розробку й розвиток сучасного програмного забезпечення в області розробки Web-орієнтованих інформаційних систем.

Учбово-наукова університетська лабораторія “Корпоративні мережеві технології“ (к. 230) створена з метою проведення прикладних досліджень у таких напрямках, як менеджмент і адміністрування корпоративних компютерних мереж і технологій. Орієнтована на розробку нових і освоєння існуючих прогресивних технологій адміністрування інфраструктур корпоративних компютерних мереж і використання знань про технології в навчальному процесі при підготовці студентів по спеціальностях напрямку Компютерні науки.

Всі лабораторії мають вихід в Інтернет і включені у внутрішню компютерну мережу університету. Лабораторії звязані між собою через університетську мережу й адмініструються силами співробітників кафедри.

Лабораторна база кафедри розширена за рахунок використання ресурсів філії кафедри в інституті АСУ „Трансгаз” (НДПІ АСУ „Трансгаз”). Це дає можливість ознайомити студентів з новітніми технологіями побудови й супроводу інформаційно-управляючих систем.

На кафедрі є також дві спеціалізовані навчальні аудиторії (ауд. 259 і 260а), використовувані при проведенні нарад, презентацій (ауд. 260), проведенні лекцій з використанням мультимедійних коштів, проведенні публічних захистів курсових і дипломних проектів (ауд. 259). У весняно-літній період у компютерних класах кафедри проводяться університетські олімпіади, випускні іспити Центра довузівської підготовки, тестування з використанням мережної системи OpenTest.

Історія кафедри

Історія кафедри інформаційних управляючих систем почалася 7 липня 1958 року – саме тоді в Харківському гірничому інституті (ХГІ) була заснована кафедра рудної автоматики й телемеханіки. Першим її завідувачем був доктор технічних наук, професор Євтихій Якович Іванченко.

У той час викладачі В.В.Михайлов, О.А.Волков, Т.Р.Гальчун, И.Ф.Сечков вели дисципліни Рудна автоматика й телемеханіка, Промислова радіотехніка й телебачення, Теорія автоматичного регулювання і т.п. Методичні й практичні розробки цих дисциплін створили базу для подальшого розвитку кафедри.

В 1963 р. на базі ХГІ був створений Харківський інститут гірського машинобудування, автоматики й обчислювальної техніки. Зміни в навчальному й науковому напрямках інституту відповідним чином позначилися на подальшій діяльності кафедри: наказом ректора № 62 від 20 лютого 1963 року була створена кафедра автоматики й телемеханіки.

В 1972 р. в інституті був створений факультет систем управління, і нашій кафедрі доручена підготовка інженерних кадрів спеціальності 0646 Автоматизовані системи управління (АСУ). Внаслідок цього 1 вересня 1975 року кафедра автоматики й телемеханіки була перейменована в кафедру автоматизованих систем управління. З 1988 р. кафедра АСУ почала підготовку фахівців зі спеціальності 22.02.03 Автоматизовані системи обробки інформації й управління, а з 1993 р. – за фахом 7.080.401 Компютеризовані системи обробки інформації й управління, що з 7 липня 1997 року була перейменована в Інформаційні управляючі системи й технології, у звязку із чим кафедра одержала назву Інформаційні управляючі системи (ІУС). З 1973 по 1994 рік кафедру очолював заслужений діяч науки й техніки України, академік АН Прикладної радіоелектроніки Білорусії, Росії й України, доктор технічних наук, професор, ректор технічного університету радіоелектроніки Валентин Вікторович Свиридов.

З 1994 р. кафедру очолює академік АН Прикладна радіоелектроніка Білорусії, Росії й України, доктор технічних наук, професор – Віктор Макарович Левикін.

Контактна інформація:

Україна, 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, головний корпус, 2 поверх, кімн. 254

Кафедра інформаційних управляючих систем, завідувач кафедри професор Левикін Віктор Макарович

Телефон: +38 (057) 702-14-51

E-mail: d_ics@nure.ua

Web–сайт: http://ics.nure.ua